Calcium voorziening

Reptielen die gevoerd worden met plantaardige voeding en/of insecten kunnen niet zonder een aanvulling op hun voeding van vitaminen en mineralen. Dit stukje behandeld de belangrijkste noodzakelijke aanvulling namelijk Calcium en Vitamine D3

Calciumtekort
Reptielen hebben kalk (calcium) nodig. Een tekort aan calcium kan tot diverse problemen aanleiding geven:

 • Onvoldoende verkalking van het skelet bij jonge (insectenetende) reptielen en ontkalking bij oudere dieren
 • Osteodystrofie: dit komt veel voor bij (groene) leguanen en agamen. Vooral de lange  beenderen en de (onder-)kaak raken verdikt door vorming van extra kraakbeen en bindweefsel rond het oorspronkelijke bot
 • Osteoporose: bij schildpadden kan het beenweefsel in het schild verdwijnen, waardoor grotere mergholten ontstaan
 • Voortplantingsproblemen: legnood, slechte uitkomst en verlengde uitkomstduur, sterfte vlak voor de uitkoms. Verkorting van de onderkaak bij jonge dieren, skeletmisvormingen en onvermogen om te staan bij jonge dieren.

Vitamine D is nodig om calcium uit de darm op te kunnen nemen. Calciumgebrek en vitamine D gebrek geven dus vergelijkbare ziektebeelden.

Een tekort aan vitamine D geeft het beeld van Rachitis. Teveel vitamine D leidt tot onvoldoende verkalking van het skelet en tot kalkneerslagen in organen. Hiervoor is geen therapie mogelijk. Dosering van Vitamine D dient dus nauwkeurig te geschieden.

Reptielen kunnen vitamine D3 aanmaken door vitamine D2 uit de voeding om te zetten onder invloed van UV-licht. UV-licht uit het licht van de zon wordt echter weg gefilterd door glas (terrariumruit).

Aangezien  (insecten- en/of groente-etende) reptielen met het voedsel vaak onvoldoende kalk binnenkrijgen, is het noodzakelijk bij deze dieren het dieet aan te vullen met een vitaminen/mineralenmengsel met minimaal 11% calcium, een Calcium/Phosphor verhouding van 2:1 en Vitamine D3. Daarnaast is een geschikte UV lamp sterk aan te bevelen

Behandeling en preventie van calciumdefeciёntie
De volgende mogelijkheden kunnen worden overwogen:

 • Insecten of groenvoer bestrooien met een geschikt vitaminen/mineralenpreparaat
 • Meelwormen kan men een dag voor voedering zelf het vitaminen/mineralenpreparaat laten eten
 • Een aantal malen per week een vitaminen/mineralenpreparaat rechtstreeks in de bek ingeven
 • Direct zonlicht (uitsluitend Vitamine D3)
 • UV-lampen, in het bijzonder UV-B lampen (uitsluitend Vitamine D3)
 • Kattenvoer in beperkte mate bijvoeren. Het is onze ervaring dat het verstrekken van 1/3 deel van de totale voedselbehoefte in de vorm van kattenvoer niet tot problemen leidt
 • Via het drinkwater (4 gram calciumlactaat +10.000 IE Vitamine D3 per liter water)