Huisvesting en verzorging

Vogels moeten gehuisvest worden in een verblijf dat goed bij hun past.

Papegaaiachtigen

Deze vogels vinden klauteren en klimmen en werken met de snavel erg belangrijk. Een ruime kooi die het mogelijk maakt om voldoende te bewegen en de vleugels uit te slaan is een eerste vereiste. Dit verblijf moet ingericht worden met veel zitstokken en takken van verschillende dikte. De bodem moet makkelijk schoon te maken zijn. Meerdere vogels dienen uiteraard in grote volières gehouden te worden met voldoende blokken om in te kunnen schuilen en eventueel nestelen.

Zangvogels

Zangvogels worden bij voorkeur paarsgewijs of in groepen in een volière of grote kooi gehouden. Voldoende ruimte om te vliegen en takken of stokken om op te zitten zijn noodzakelijk. Ze vinden het uiteraard fijn als er voldoende blokken of nestkastjes aanwezig zijn. De verblijven moeten eenvoudig te reinigen zijn zonder dat ze kunnen ontsnappen.

Roofvogels

Roofvogels worden op verschillende manieren gehuisvest afhankelijk van het doel of gebruik. Ze kunnen in ruime volières gehouden worden, maar valkeniers zetten ze vaak in een spitshuis buiten op een blok of hoepel. Ze krijgen dagelijks hun lichaamsbeweging door ze te laten vliegen en te trainen voor de jacht.

Hoe herken je een gezonde vogel?

Het is belangrijk regelmatig je vogels bewust te controleren op ziekten en gezondheid.

In het algemeen kun je zeggen dat vogels elke dag moeten eten, drinken en ontlasting hebben. Als dat niet zo is, is er iets mis. Ze moeten verder attent zijn, aandacht hebben voor de omgeving en vlot bewegen.

Als je ze goed bekijkt moeten ze, buiten de ruiperiode, een mooi en ‘strak’ verenkleed hebben, goed van kleur en de veren moeten intact zijn. De snavel moet hard en goed op kleur zijn met een vorm die past bij de soort. De neusgaten moeten links en rechts gelijk en open zijn en de neusdoppen niet te schilferig of onregelmatig. De ogen moeten mooi open staan en helder zijn. De kleur en grootte van de pupil moet links en rechts gelijk zijn. Ze moeten stevig op beide poten kunnen staan, de nagels moeten op de juiste lengte zijn en de huid en hoorn moeten bij de soort behoren. De vleugels mogen niet afhangen en mooi aangesloten tegen het lichaam gedragen worden. De ademhaling moet probleemloos zijn, dus zonder dat de bek open gaat, zonder dat de staart op en neer wipt en zonder bijgeluid.

Bij het vastpakken beoordelen we eerst de voedingstoestand aan de hand van de borstspier. Het borstbeen mag niet uitsteken (‘scherp’ of ‘spits’). We bekijken de kleur van de huid en kijken en voelen naar de buik. Tenslotte bekijken we de cloaca, dat is de opening waaruit de ontlasting wordt afgescheiden en waar bij vrouwtjes de eieren uit komen. Deze moet schoon zijn en goed gesloten.

Als de vogel het toelaat kun je in de bek kijken. De binnenkant moet schoon zijn, symmetrisch en licht vochtig.

Als vogels goed gehuisvest en verzorgd worden kun je jarenlang plezier hebben aan deze dieren. Een voorwaarde is wel dat je gezonde dieren hebt. We adviseren dan ook om nieuwe vogels altijd een gezondheidskeuring bij ons te laten ondergaan. Afhankelijk van de soort kan dat bestaan uit een lichamelijk onderzoek, een ontlastingsonderzoek, bloedonderzoek of röntgenfoto’s en soms specifieke testen op virusinfecties.

Daarnaast is een jaarlijkse check up een aanrader. Vogels verbergen namelijk vaak een onderliggende kwaal, waardoor zieke vogels vaak te laat bij de dierenarts komen.

Verzorging

De verzorging van een vogel bestaat uit vele zaken.

Hieronder valt natuurlijk de huisvesting, het schoonmaken van het verblijf en een optimale voeding. Ook de vogels zelf moeten verzorgd worden. Het verenkleed is erg belangrijk voor vogels. Regelmatig sproeien en baden is fijn en gezond. Het is belangrijk om de snavel en nagels te controleren en zo nodig deze knippen of vijlen. Ook de gezondheid moet met regelmaat bewust gecontroleerd worden. Door de bespiering op de borst te betasten kun je de voedingstoestand beoordelen. Ze moeten goed eten, goede ontlasting hebben en ademen zonder problemen.

Voor papegaaiachtigen is aandacht en bezigheid enorm belangrijk. Deze vogels zijn namelijk erg intelligent. In de natuur zijn ze ook de hele dag bezig met voedsel zoeken, de rangorde bepalen, territorium verdedigen en ruzie maken, partner zoeken, nest bouwen, veren verzorgen en oppassen dat ze niet gepakt worden door een roofdier. Kortom, de hele dag zijn ze bezig. In onze omgeving hebben ze dit allemaal niet en dreigen de vogels zich te vervelen.

Wij moeten zorgen dat onze vogels lekker bezig gehouden worden.

Er zijn talloze speeltjes op de markt, je kunt het voedsel verstoppen, ze kunnen ook leren om iets te doen voor het eten, de huisvesting regelmatig veranderen of takken in de kooi zetten, houdt het dier weer lekker bezig. Ook samen met andere vogels huisvesten is natuurlijk een prima afleiding. Verder is het bezig zijn met je vogel, op welke manier dan ook, het allerbelangrijkste.