Dunne naald aspiratiebiopt

Wat is een DNAB?

Een DNAB is een dunne naald aspiratie biopt. Deze handeling wordt in de regel uitgevoerd om bultjes in de huid of organen te onderzoeken. Uw dierenarts zal u adviseren dit te laten doen om vast te stellen of de bult die is gevonden goedaardig of kwaadaardig is. 

In de meeste gevallen zijn bultjes in de huid talgklierbultjes of vetbultjes. Helaas is dit aan de buitenkant niet altijd duidelijk en is een DNAB een makkelijke, pijnloze manier om de aard van het bultje vast te stellen. Ook organen kunnen worden aangeprikt voor een DNAB. Voor het aanprikken van organen is echobegeleiding meestal noodzakelijk.

 

Hoe wordt een DNAB uitgevoerd 

Met een naaldje prikt de dierenarts in de bult. Dit is iets waar de meeste dieren nauwelijks hinder van ondervinden en er is geen kans dat de tumor hierdoor uitzaait. Door middel van vacuüm worden er celletjes in de naald opgezogen. Deze worden dan op een microscoopglaasje aangebracht en aangekleurd met een speciale kleuring in het laboratorium. Voor een betrouwbare beoordeling zullen er meerdere preparaten worden gemaakt. De gekleurde cellen kunnen zo onder de microscoop worden bekeken en kan worden vastgesteld wat de aard van de bult is.

 

DNAB, weefselbioptie of operatie

Een DNAB geeft in de meeste gevallen binnen een week uitsluitsel over de aard van de bult. Maar een DNAB is niet 100% betrouwbaar, dat wil zeggen, bij het vinden van tumorcellen kunt u ervan uit gaan dat de bult wel kwaadaardig is. Maar in het geval er geen tumorcellen worden gevonden blijft er een kleine kans bestaan op kwaadaardigheid. Immers een bult bestaat uit miljarden cellen waarvan er maar een klein aantal worden bekeken. Soms kan uw dierenarts besluiten om een weefselbiopt te nemen. Dit is het afnemen van een stukje weefsel uit de bult of het orgaan. Voor dit onderzoek is echter wel een licht roesje vereist en daarom wordt vaak de voorkeur gegeven aan een DNAB. Het nakijken van een weefselbiopt moet gebeuren in een gespecialiseerd laboratorium en kost meer tijd. Voordeel is wel dat de uitslag zeer betrouwbaar is en vaak meer informatie oplevert.

In overleg met u als eigenaar kan er ook besloten worden om het bultje meteen te verwijderen d.m.v. een operatie. Een nadeel hiervan is de narcose die uw huisdier moet ondergaan en dat de dierenarts van tevoren niet weet wat voor bult hij gaat opereren. Met name dit laatste kan een nadeel zijn als blijkt dat de verwijderde tumor kwaadaardig was.

De keuze tussen DNAB, bioptie of operatie is maatwerk en zal bij ieder dier voorzichtig door uw dierenarts worden afgewogen afhankelijk van ras, leeftijd, ziektegeschiedenis, temperament van het dier, locatie van het bultje en uiteraard in overleg met u!