Kerato Conjunctivitis Sicca

KCS is een ontsteking van het hoornvlies van de oogbol en omliggende bindvliezen door een tekort aan traanproduktie. Bij meer dan 90% van de gevallen is deze verminderde traanproduktie het gevolg van een auto-immuun ziekte die leidt tot destructie van de traanklieren. De destructie van de traanklieren en de daardoor verminderde traanproduktie is een geleidelijk proces dat, indien tijdig ontdekt en adequaat behandeld wordt meestal gestopt kan worden. 

KCS komt relatief veel voor bij honden, maar is zeldzaam bij katten.

 

Wat kunt u als eigenaar zien 

  • Rode bindvliezen van de ogen
  • Pussige ooguitvloeiing
  • Dicht knijpen van de ogen
  • Verkleuring van het hoornvlies door littekenweefsel, bloedvatingroei of een secundaire beschadiging

 

Raspredispositie

Er zijn een aantal rassen waarbij KCS vaker dan gemiddeld voorkomt. Bijvoorbeeld: de Amerikaanse Cocker Spaniel, Lhasa Apso, Pekinees, Poedel, Shih Tzu, Teckel, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier, Samoyeed, Engelse Bulldog, Boston Terrier en de Cavalier King Charles Spaniel.

 

Onderzoek

De traanproductie wordt gemeten door middel van een Shirmer Tear test. Een stripje, met daarin een kleurstof wordt gedurende 1 minuut in de ooghoek van het dier gebracht. Dit is niet pijnlijk en de dieren laten het over het algemeen prima toe.

 

Behandeling

  • Wanneer wij een te lage traanproductie meten, stellen wij zo snel mogelijk een behandeling in om het afbraakproces van de traanklieren te stoppen. Dit zal in de meeste gevallen gebeuren met een bepaalde oogzalf (Optimmune®). Vaak komt het er op neer dat de behandeling levenslang gegeven moet worden om de traanproduktie op peil te houden. Tijdelijke stopzetting van de behandeling, omdat de KCS ogenschijnlijk onder controle is, zal verdere afbraak van de traanklieren tot gevolg kunnen hebben. Soms is het wel mogelijk om, onder geleide van traanproductiecontroles, af te bouwen naar 1x daags of om de dag.
  • Daarnaast zal het vaak nodig zijn om het oog met kunsttranen vochtig te houden.
  • Bij ernstige secundaire ontstekingen zal er in het begin ook een behandeling met antibiotica- en vitamine-A oogzalf plaats moeten vinden.

Gedurende dit traject zullen er regelmatig controles van de traanproductie plaatsvinden, om ervoor te zorgen dat de traanproductie, en daardoor de voeding en bescherming van het oog, zo optimaal mogelijk wordt.