Tand uit de bek

Barsten of buigen…

Gebitselementen zijn de hardste structuren in het lichaam. De krachten die zich in de bek van een hond afspelen zijn echter zo immens dat zelfs tanden of kiezen kunnen breken.

Omdat tanden echter harder zijn dan bot is het soms zo dat niet de tand, maar het bot eromheen breekt en de tand uit de bek wordt getrokken. We zien dit bijvoorbeeld bij vechtende honden, waarbij een hoektand blijft hangen achter de halsband of ketting van zijn tegenstander.

Indien het een gezonde tand betreft, dan hoeft dat niet te betekenen dat de tand verloren is…

Zo’n tand maakt een redelijke kans om weer vast te groeien, indien hij zo snel mogelijk wordt teruggeplaatst.

 

EHBO

U dient zich te realiseren dat niet alleen in maar ook rondom de tand levende cellen zitten, die we graag zouden willen gebruiken voor het weer laten vastgroeien van de tand…

We moeten dus voorzichtig zijn en deze cellen niet beschadigen.

Poets een uitgebroken tand dus nooit schoon!

Raap de tand op door hem beet te pakken aan de kroonzijde en dus níet aan de wortelzijde.

De tand mag bovendien niet uitdrogen, want ook daarbij gaan de cellen dood. We moeten de tand dus vochtig houden. Gebruik bij voorkeur melk of eventueel speeksel (van u zelf). Uiteraard zijn de resultaten van het terugplaatsen het best indien u zo snel mogelijk naar een dierenarts gaat.

 

Terugplaatsen

Een uitgebroken tand kan alleen uitbreken als ook het bot eromheen kapot is. Dat wil zeggen dat een dierenarts naast het terugplaatsen van de tand ook rekening zal moeten houden met het repareren van deze botbreuk.

Hoe sneller de tand weer op zijn plek zit des te groter de kans dat volledig herstel optreedt.

De tand zal wel gemonitord moeten blijven. Soms groeit de tand wel vast, maar gaat uiteindelijk toch de tand-zenuw te gronde. Het kan dan noodzakelijk zijn een wortelkanaalbehandeling uit te voeren.

 

Is iedere tand terug te zetten?

Het kan natuurlijk zijn dat het een reeds loszittende tand betreft, die door uitgebreide parodontitis zijn verankering heeft verloren…

Het terug plaatsen van dergelijke tanden heeft door de uitgebreide ontsteking rondom de tandkas geen kans van slagen meer.