Castratie konijn (ram)

Gezelschapsdier

Een konijn is een gezelschapsdier en is gewend om in groepen te leven. Het is dan ook ons advies om, als u niet veel thuis bent, 2 konijnen samen te huisvesten. De meest optimale combinatie is het samen huisvesten van een voedster (vrouwtje) en een rammelaar (mannetje).

Vruchtbaarheid

Konijnen zijn vruchtbaar vanaf een leeftijd van 3-4 maanden. Om geen ongewenste nakomelingen te krijgen adviseren wij dan ook om de dieren vanaf die tijd even apart te huisvesten en zo snel mogelijk te laten helpen. Een rammelaar kan gecastreerd worden vanaf een leeftijd van 4 maanden. Een voedster kan gecastreerd worden vanaf 6 maanden. Let op: Na castratie is uw rammelaar nog 2`à 3 weken vruchtbaar. Wilt u geen nestje, houd uw konijnen dan nog 3 weken na de castratie apart.

Castreren: waarom ?

  • Het voorkómen van ongewenste nakomelingen
  • Makkelijker te koppelen met andere konijnen
  • Ongewenst, agressief gedrag tegengaan        

Castratie

Rammelaars kunnen vanaf 4 maanden leeftijd worden gecastreerd.

Het konijn moet in tegenstelling tot andere dieren tot aan het moment van de operatie eten. Dit heeft te maken met de spijsvertering van het konijn. Het konijn wordt na lichamelijk onderzoek met injectienarcose in slaap gebracht. Daarna krijgt het konijn zuurstof en narcose via een kapje toegediend en wordt door de anesthesieassistente nauwlettend in de gaten gehouden.

Voordat de operatie begint krijgt het konijn een injectie met een pijnstiller.

Tijdens de operatie worden via twee kleine snedes – op de balzak – beide testikels verwijderd.

Nazorg

Het konijn moet dezelfde dag nog eten. Dit is belangrijk om het maagdarmkanaal actief te houden. Doet uw konijn dat niet, neem dan contact met ons op. Het is dan verstandig om extra pijnstilling toe te dienen en uw konijn te gaan dwangvoeren.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de huisvesting van uw konijn. Is uw konijn gewend om buiten te zitten, verander dat dan niet. Het is wel belangrijk om uw dier een week uit de tocht te houden. Het liefst in bijvoorbeeld een schuurtje. Uiteraard moet de bodembedekking in het hok schoon zijn. Wij adviseren als bodembedekking krantensnippers of houtsnippers, die de wond minder irriteren.