Het mastocytoom bij de hond

Wat is een mastocytoom?

Een mastocytoom is een tumor die uitgaat van cellen van de eigen afweer. Vaak word deze tumor in of onder de huid gezien, maar het komt ook voor in milt, lever, maag, darmen en de voorste luchtwegen.

 

Het mastocytoom is de meest voorkomende huidtumor bij honden. Van de rashonden lijken boxers, boston terriërs, labrador retrievers, beagles en schnauzers een verhoogde kans op mastocytomen te hebben.

De huidvorm kan er op veel verschillende manieren uit zien. Soms lijkt het op 'n eenvoudig  vetgezwel, soms zijn ze ontstoken of onregelmatig. Andere symptomen die we kunnen zien zijn diarree en braken. Dit word veroorzaakt doordat de mastcel een stofje afgeeft die ook betrokken is bij allergische reacties. Dit stofje, histamine, kan zorgen voor irritatie van maag en darmen, maar ook voor zwelling van de tumor zelf. Sommige mensen geven dan ook aan dat het lijkt alsof het gezwel dan weer groter en dan weer kleiner word, maar dit verschijnsel zie je lang niet bij elk mastocytoom.


Hoe stellen we de diagnose?

Zoals bij de meeste tumoren proberen we meer duidelijkheid te krijgen door met een dunne naald een aantal cellen uit de tumor te halen die we opsturen naar een laboratorium. Hiermee stellen we de diagnose mastocytoom. We weten dan nog niet hoe kwaadaardig deze is. Het mastocytoom kan zich namelijk goed of kwaadaardig gedragen (zogenaamde gradatie, I tot en met  III).
Jammer genoeg kunnen we dit onderscheid pas maken als we de tumor weggenomen hebben en het weefsel hebben laten onderzoeken.


Wat is de behandeling?

De eerste keus behandeling voor een mastocytoom is chirurgie. Het ruim (tot drie cm rond de tumor en minstens een weefsellaag in de diepte) wegnemen van de tumor bied de beste overlevingskansen.

Omdat we pas achteraf kunnen zeggen hoe kwaadaardig deze tumor is willen we van te voren weten of de tumor beperkt is tot de massa die u gevonden heeft of dat er aanwijzingen zijn dat de tumor al ergens anders in het lichaam is. We kijken of er meerdere massa’s op het lichaam zijn en of er sprake is van afwijkende lymfeknopen. Een mastocytoom kan uitzaaien naar bijvoorbeeld lever en milt en het is dus zinvol om een echo van de buik te maken. In zeldzamere gevallen zaaien mastocytomen uit naar de borstkas. Dus als het mastocytoom zich op de borstkas bevind en zeker als de lymfeknopen daar afwijkend zijn is een röntgenonderzoek van dit gebied aan te raden.

Afhankelijk van de graad tumor die gevonden word kan een aanvullende behandeling nodig zijn als bestralen, chemotherapie of specifieke groeiremmers (met name bij graad III of niet ruim genoeg weg genomen tumoren).


Prognose

De levensverwachting na het verwijderen van de tumor is sterk afhankelijk van de graad van het mastocytoom. Een hond waarbij een graad I mastocytoom volledig weggenomen is kent een lange overlevingstijd (5 jaar gemiddeld). Wel zien we vaak dat dieren die een mastocytoom hebben gehad een grotere kans hebben om nog eens een mastocytoom te krijgen (een nieuwe tumor). Ook 75% procent van de graad II tumoren kent een langere overlevingstijd. Honden die gediagnosticeerd worden met een graad III tumor kennen een veel kortere overlevingstijd (minder dan een jaar en vaak veel korter).

Er zijn redenen om een dier niet meer te opereren. Ook dan is het belangrijk om te weten of we te maken hebben met een mastocytoom zodat we eventueel op een andere manier het leven van uw dier zo aangenaam mogelijk kunnen maken.