Castratie poes

Krolsheid

Vanaf een leeftijd van ongeveer 5 maanden is de poes vruchtbaar en kan ze een nestje krijgen. Het vruchtbare moment, de krolsheid, treedt gemiddeld 1 keer per maand op en duurt 3 – 4 dagen. Meestal wordt dit gekenmerkt door klaaglijk miauwen, veel aandacht vragen, graag aangehaald worden en soms onzindelijk plasgedrag. Sommige katten laten echter vrij weinig van de krolsheid merken, terwijl ze op dat moment wel vruchtbaar zijn.

Waarom?

Om ongewenste nestjes te voorkomen adviseren wij u de poes te castreren. De poes wordt dan ook niet meer krols. Door castratie waarbij naast de eierstokken ook de baarmoeder wordt weggenomen kan bovendien geen baarmoederontsteking meer optreden. Een ander medisch voordeel is dat poezen die jong gecastreerd worden, op latere leeftijd aanmerkelijk minder kans hebben op het ontstaan van kwaadaardige tumoren van de melkklieren.

Om de krolsheid te onderdrukken is er ook de mogelijkheid van de poezenpil. Ook nu wordt de poes niet krols en is niet vruchtbaar, maar de kans op een baarmoederontsteking en kwaadaardige tumoren is door de extra hormoontoediening juist groter. Vanwege deze bijwerkingen wordt de pil door ons nooit aangeraden voor langdurig gebruik, maar alleen om bijvoorbeeld een periode tot aan een castratie te overbruggen of om een gewenst nestje uit te stellen.

Castratie   

Poezen kunnen vanaf 6 maanden leeftijd worden gecastreerd. Op de dag van de operatie wordt de poes op afspraak nuchter gebracht, waarna ze later dezelfde dag weer naar huis toe mag. Tijdens de operatie worden, via een kleine snede in het midden van de buik, de beide eierstokken en de baarmoeder verwijderd.  

Gezondheidsrisico’s

Door castratie vinden er hormonale veranderingen in het lichaam van de poes plaats, waardoor zij uiteindelijk minder voeding nodig heeft. Echter tegelijkertijd neemt haar eetlust toe, ze krijgt meer trek. Het is zeer belangrijk dat u zich hiervan terdege bewust bent. U bent uiteindelijk degene die moet zorgen dat ze geen overgewicht ontwikkelt.

Om overgewicht van uw kat na castratie te voorkomen is het zeer verstandig direkt na operatie de hoeveelheid voeding aan te passen. U kunt ook overstappen op een speciaal voor de gecastreerde poes ontwikkelde light voeding die minder energie en meer lysine en L-carnithine (stoffen die vervetting tegen gaan) bevat.

Katten met overgewicht hebben een verhoogd risico op suikerziekte, hartaandoeningen, leververvetting, gewrichts-, huid-, vacht- en blaasproblemen. Daarnaast bestaat er een groter narcose- en operatierisico.

Bent u consequent met haar voeding dan hoeft uw poes na castratie geen overwicht te ontwikkelen !