Het team van DierenTop

Ton Duijser,
dierenarts nivo C5 / interne geneeskunde / beeldvorming / oogheelkunde

Ton Duijser, dierenarts nivo C5 / interne geneeskunde / beeldvorming / oogheelkunde

Monique Verkerk,
dierenarts nivo C5 / uitgebreide chirurgie / pathologie / forensische diergeneeskunde

Monique Verkerk, dierenarts nivo C5 / uitgebreide chirurgie / pathologie / forensische diergeneeskunde

Lincy Sieperda,
dierenartsassistente
nivo B3

Lincy Sieperda, dierenartsassistente nivo B3

Naomi Callenbach,
dierenartsassistente
nivo A1

Naomi Callenbach, dierenartsassistente nivo A1

Kim Beentjes,
dierenartsassistente 
nivo A1

Kim Beentjes, dierenartsassistente nivo A1