De oudere hond

Onze honden bereiken een hogere leeftijd dan vroeger. Door een betere verzorging, goede voeding, goede diergeneeskunde en een gericht fokbeleid worden onze honden gezonder en leven langer.

Ouderdom zelf is geen ziekte, maar gaat vaak wel gepaard met allerlei kwaaltjes en ziekten.Vaak zijn deze aandoeningen niet of pas in een laat stadium zichtbaar aan de buitenkant. Het is echter zeer belangrijk deze ziekten vroegtijdig te ontdekken zodat de hond op tijd behandeld kan worden en niet onnodig lijdt.

Wanneer is een hond een senior?

Ouderdom is zeer individueel bepaald en ook erg afhankelijk van ras en grootte. Daarnaast speelt uiteraard een gezonde levensstijl een grote rol. In het algemeen kunnen we wel stellen dat kleinere rassen ouder worden dan grotere, zwaardere rassen.

Bij reuzenrassen spreken we al op een leeftijd van 6 jaar van een senior. Bij grote tot middelgrote rassen gaan we uit van 6-8 jaar. Kleine en middelslag honden bereiken hun seniorenleeftijd tussen de 8 en 10 jaar.

Ouderdomsverschijnselen en ziekten

Als honden ouder worden verandert er veel in het lichaam. De stofwisseling wordt wat trager, de orgaanfuncties worden wat minder en de weerstand neemt ook langzaam af. Daarnaast slijten ook wat lichaamsdelen zoals bijvoorbeeld de gewrichten. Tenslotte zijn er ook nog specifieke ziekten die we alleen bij oudere honden zien zoals staar en dementie.

De symptomen van een ouder wordende hond beginnen vaak met wat trager opstarten of stijfheid na een lange wandeling. De conditie kan wat afnemen (eerder hijgen). Ouder wordende honden worden hierdoor en door de wat tragere stofwisseling makkelijk te zwaar wat het bewegen dan ook weer extra moeilijk maakt.

Daarnaast kunnen ze wat meer gaan drinken en de vacht wordt soms ook wat minder glanzend en de huid gaat soms meer schilferen en meer ruiken. Tevens krijgen ze vaker wratjes. Ook krijgen ze vaak gebitsproblemen, wat vaak herkend wordt aan een onfrisse adem en soms ook eetproblemen.

Met de leeftijd worden honden gevoeliger voor infectieuze ziekten. Ze krijgen ook vaker allerlei goed- maar ook kwaadaardige tumoren.

De typische ouderdomsziekten zijn o.a. verminderde nierfunctie, hartfalen, verschillende tumoren, staar, suikerziekte, schildklierafwijkingen, incontinentie en slijtage van de gewrichten. Verder kennen we ook bij honden achteruitgang van de hersenen, gekenmerkt door gedragsveranderingen en dementieverschijnselen.

Wat kun je doen aan ouderdomsverschijnselen en ziekten?

Ouderdom kan niet worden tegengehouden. We kunnen wel zorgen dat uw hond zo gezond mogelijk blijft en de begeleidende kwalen zo goed mogelijk én tijdig behandelen. Zo kunnen we adviezen geven over een aangepaste voeding waardoor ze mooi op gewicht blijven, de vacht goed blijft, de nieren niet te veel belast worden en de weerstand tegen ziekten optimaal is. We kunnen voedingssupplementen, een dieet  of medicijnen tegen gewrichtsslijtage en gewrichtspijn geven.
Voor incontinentie bestaan uitstekende medicijnen.
Als tumoren tijdig verwijderd worden of behandeld met medicijnen voorkomen we dat ze terugkomen. Een hartkwaal heeft een goede prognose mits tijdig ontdekt en goed behandeld. Voor staar bestaan ook voedingssupplementen en suikerziekte kan vaak door een dieet en medicijnen prima worden behandeld. Belangrijk blijft echter dat we dergelijke aandoeningen op tijd diagnosticeren en behandelen. Zo leeft uw hond langer en vooral gelukkiger. We gunnen uw hond vooral een mooie ‘oude dag’.

Het seniorenprogramma

Als we zien dat een hond in de senioren leeftijd komt adviseren we om gebruik te maken van ons seniorenprogramma. Daarbij wordt aan de hand van een uitgebreide vragenlijst en een lichamelijk onderzoek door de dierenarts de hond zorgvuldig gescreend op lichamelijke gezondheid en ziekten. We voeren daarbij altijd een uitgebreid bloed- en urineonderzoek uit.

Als uit dit onderzoek blijkt dat de patiënt iets mankeert kan het nodig zijn een aanvullend onderzoek te doen als echografie, röntgenonderzoek, hartfilmpje e.a.

De uitslag van deze screening geeft een goed beeld van de gezondheidsstatus van uw hond en kunnen indien nodig adviezen geven over de levenswijze, voeding en een gerichte behandeling instellen.

We adviseren om uw senior eenmaal per jaar te laten onderzoeken. We hebben voor deze seniorenscreening een zeer aantrekkelijke pakketprijs.